Şartlar & Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Aşağıda yer alan kural ve koşullar, bu internet sitesi üzerinden yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. Rezervasyon yapmadan önce kural ve koşulları okumanızı rica ederiz.

Bu kural ve koşullar kapsamında,

“Sözleşme” kelimesi Rezervasyonunu ve uygulanacak Kural ve Koşuları; “Şirket” SZN Uluslararası Otelcilik Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  , “Otel” Rezervasyona konu tesisleri, “İşletmeci” Rezervasyon teyidinde belirtildiği üzere otel işletmesini; “Misafir” ise Rezervasyonda adı geçen, konaklama tesisini kullanacak kişileri ifade etmektedir.

Rezervasyonlar

Misafirler otele giriş sırasında ya da öncesinde rezervasyon yapabilirler. Oda müsaitliği garanti altında değildir ve Şirket geçerli bir nedenle herhangi bir Rezervasyonu reddetme hakkına sahiptir. Ödeme genelde çıkış sırasında yapılmakla birlikte, bazı durumlarda Misafirlerden Rezervasyon ya da Otele giriş sırasında avans ya da tüm ödeme talep edilebilir.

Fiyatlar

Konaklama fiyatları internet sitesinde belirtilmiştir. Yiyecek ve içecek, KDV ya da diğer vergiler ve başka giderler, ancak belirtilmişse fiyata dahildir. Fiyatlama opsiyonları, kalış süresi, iptal ücreti ve diğer koşullar, belirtildiği şekilde geçerlidir.

Fiyatlara ödeme tarihinde geçerli olan oranlar üzerinden KDV yansıtılacaktır.

Bar, gibi ayrı ücrete tabi servisler için fiyat listeleri, Otel içerisinde mevcuttur ve talep üzerine gösterilebilir.

Ödeme

Rezervasyon sırasında bir kredi kartı ibrazı istenecektir. Ön ödeme ya da avans gerektiren durumlarda, kredi kartı ibrazı ilgili ödeme için onay verildiği anlamına gelmektedir.

American Express, MasterCard / Visa kredi kartları kabul edilmektedir. Misafir otelden ayrılırken tüm ödemeleri yapmak durumundadır.

İptal / No-Show

İptal koşulları rezervasyon şartlarına göre belirlenmektedir. Rezervasyon sırasında belirtilen fiyat koşulları geçerli olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, normal oda ücretleri için, Otele giriş saatine 72 saat kala ücret ödemeden rezervasyon iptali yapılabilir.

Bu süreden sonra iptal ve no-show ücretleri uygulanacaktır ve bu ücretler Rezervasyon sırasında belirtilen kredi kartına yansıtılacaktır. Şirket yukarıda yer alan iptal koşullarına uyum gösterilmediği takdirde, bir gecelik konaklama ücretini yansıtma hakkına sahiptir.

Ön Ödemeye Tabi Oda Ücretleri Rezervasyon sırasında belirtilen tüm konaklamaların önceden ödenmesini gerektirir. Bu ödeme hiç bir koşulda geri ödenmez ve değiştirilmez. Ön ödemeler, Rezervasyon sırasında belirtilen kredi kartına yansıtılacaktır. İptal ya da no-show durumu ödemenizin yanması anlamına gelecektir.

Rezervasyon Değişiklikleri

Rezervasyon sırasında belirtilen koşullar dahilinde rezervasyonlarda değişiklik yapılabilir.

Rezervasyon koşullarında aksine bir durum olmadıkça, otele giriş ya da çıkış tarihi ve oda tipi değişiklikleri, oda müsaitliği çerçevesinde gerçekleştirilir ve buna bağlı olarak ücret değişikliği uygulanabilir.

Otele Giriş ve Çıkış

Misafirler otele giriş tarihlerinde saat 14:00′den sonra giriş yapabilirler. Rezervasyon koşulları dahilinde kredi kart numarası ile ayırtılan odalar, giriş gününün ertesi günü öğlen saat 12:00′ye dek tutulacaktır.  Kredi kartı ibraz edilmemişse, odalar giriş günü saat 16:00′ya dek tutulur ve bu saatten sonra Misafir eğer geç giriş talebinde bulunmamışsa Otel odaları başka bir misafire verebilir.

Misafirlerin Rezervasyon sırasında özellikle belirtilmediği sürece ayrılış günü öğlen saat 12:00′de odalarını boşaltmaları rica edilmektedir. Oda müsaitliği durumuna göre geç çıkış ayarlaması yapılabilir.

Oto Park

Otel civarında paralı otopark olanakları mevcuttur.

Sigorta

Şirket Misafirlerine otelde kalış süreleri boyunca sigorta güvencesi sunmaktadır. Bu sigorta Otel içerisinde meydana gelebilecek bir kazada ve Otelin sorumlu olduğu durumlarda geçerlidir.

Olası Sorunlar

Otelde kalışınız durumunda, herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, Otel yönetimini haberdar etmeniz rica olunmaktadır. Otel yönetimi sizlere yardımcı olacaktır.

Bir memnuniyetsizlik dururunda SZN Uluslararası Otelcilik Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Peykhane Cad. No. 28 Sultanahmet / İstanbul adresine yazılı başvuru yapmanız rica olunur.

Mali Sorumluluk

(I) işbu madde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde Şirket mali sorumluluğunu  (çalışanlarının, temsilcilerinin ya da dışarıdan hizmet veren üçüncü kişilerin sorumluluğu da dahil olmak üzere) kapsamaktadır;

  • Bu Rezervasyon sözleşmesinin şartlarının yerine getirilmemesi
  • Bu Rezervasyon sözleşmesinin şartları yerine getirilirken, hatalı, kusurlu ya da kötü niyetli davranışlar

(II) Geçerli yasaların hükümleri dahilinde var olan ancak Sözleşme metninde yer almayan garantiler

(III) Sözleşme içeriğindeki hiç bir madde Şirketin aşağıdaki durumlarda sorumluluğunu kısıtlar ya da ortadan kaldırır nitelikte değildir:

  • Vazifeyi umursamama durumundan kaynaklanan ölüm ya da yaralanma durumları
  • Şirket’ ten kaynaklanan kötü niyetli ya da ticari ahlakla bağdaşmayan hareketler sonucunda Misafirin karşı karşıya kalacağı durumlardaki sorumluluk

(Iv) Madde  (ii) ve Madde  ile ilgili olarak, Şirket doğrudan ya da dolaylı iş kayıplarından, kar ve gelir kayıplarından, iyi niyet suiistimalinden sorumlu olmayacaktır.

(v) Şirket Misafirlerin ya da Misafirlerin izni ile tesise gelen üçüncü kişilerin tesise, malzemelere, mobilyalara ve diğer tüm tesisata verecekleri zararlardan sorumlu olmayacaktır. Vestiyer alanlarına bırakılan eşyalar için mesuliyet kabul edilmeiz

Şirket Misafirlerinin beraberindeki eşyaların saklanması konusunda yardımcı olur ancak bu eşyaların hasara uğraması ya da kayıplar için mesuliyet kabul etmez.

Mücbir Sebep

Şirket Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle yerine getirememesi durumunda herhangi bir şekilde mesul tutulmayacaktır:

  • Şirket çalışanlarının toplu bir harekete girişmesi
  • Şirket tedarikçi(lerinin) çalışanlarının toplu bir harekete girişmesi
  • Otelin yangın, patlama, yıldırım düşmesi, halk hareketleri, felaket noktasında hava şartları, sel, fırtına, boru patlaması, deprem ve terörizm gibi durumlarda hasar görmesi
  • Posta yolu ile yapılan Rezervasyonların Şirket ‘e ulaşmaması
  •  Otele havagazı, su, elektrik gibi servislerin Şirket kontrolünde olamayacak arıza ya da başka nedenlerle verilememesi.

Bu durumlardan herhangi birinin vuku bulması durumunda, Şirket Misafirlerin mağdur olmaması için elinden gelen gayreti gösterecektir.

Görevlendirme

Şirket Sözleşme dahilindeki sorumluluklarını uygun gördüğü bir tedarikçi ya da temsilciye devretme hakkını saklı tutmaktadır.

Üçüncü Şahıs Hakları

Sözleşme üçüncü kişileri bağlar nitelikte değildir.

Değişiklik

işbu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, taraflarının yazılı onayı ve imzası olmaksızın geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

Muafiyet

Bu sözleşmenin yasalar Şirket’e sağladığı hakların yerine getirilmemesi, herhangi bir başka haktan muafiyet sağlamamaktadır.

İlişik Kesme

Sözleşmenin herhangi bir maddesinin mahkeme tarafından geçersiz ya da kadük sayılması durumunda, söz konusu madde, sadece gerekli kısım olmak kaydı ile, bu Sözleşmenin bir parçası olma özelliğini kaybedecektir ve diğer maddeler aynı ile geçerliliklerini koruyacaklardır.

Ayrı Tutma Hakkı

Şirket Misafirin kendisine borcu olduğu ödemeleri, bu Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın, gelecekteki ödenmiş ya da ödenmemiş herhangi bir ödemeden (borcun kaynağı ne olursa olsun) ayrı tutma hakkına sahiptir. Şirket  işbu maddeden kaynaklanan haklarını, herhangi bir önyargı olmadan, işbu Sözleşmeden kaynaklanan diğer hak ve sorumluluklarından bağımsız olarak kullanacaktır.

Yetki

İşbu Sözleşme ile ilgili hüküm verme yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında Türk mahkemelerine verilmiştir.

İnternet Sitesi Yolu ile Bilgilendirme

Şirket bu internet sitesinde yer alan bilgilerin güncelliği ve doğruluğu açısından gerekli her türlü hassasiyeti ve sorumluluğu göstermekle birlikte, olabilecek yanlışlıklardan ve yanlış anlamalardan ötürü herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır ve gereği durumunda sitede belirtilen bilgiler hakkında değişiklik yapmaya iptal hakkını saklı tutmaktadır. İnternet sitesinde, Otelin belirli malzeme ve stiller ilgili jenerik görsel kullanıldığını bilgilerinize sunarız.

Bu internet sitesi içeriğinin fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir ve önceden yazılı onay alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, yayımlanması, dağıtımı ya da değiştirilmesi yasaktır.

İnternet sitesinde sizlere kolaylık sağlanması açısından başka sitelere linkler verilmiştir. Bu linklerde sitelerin içeriğinden Şirket hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.